René and Anette Thirup © 2009 • Privacy Policy • Do not copy these pages or parts of it without permisson!

www.greatamstaffs.com

 

 

Sundhed

 

Hundens fysiske og psykiske udvikling

 

Dette emne er noget vi synes er meget interessant, og som man som opdrætter / hundeejer bør bruge meget tid på.

 

Alle hunde - uanset race - gennemgår de samme udviklingsstadier : Fra nyfødt hvalp, unghund, voksen hund til gammel hund. Men alle hvalpe udvikles ikke helt med samme hastighed. I almindelighed plejer hvalpe af mindre racer at udvikle sig lidt hurtigere, nogle mindre racer er at betragte som voksne omkring et år, og andre større racer er først voksne i 18-20 måneders alderen.

 

Som opdrætter og hundeejer er det vigtigt, at man har indsigt i hundens udviklingsstadier både fysisk og psykisk. Når man har denne indsigt, kan det ikke alene hjælpe hunden til at få den bedst mulige start, man kan også få mest muligt ud af hunden i forskellige stadier af dens liv, fordi man ved, hvad man skal fokusere på, og det hele kan gøres i et tempo, der passer til hunden uden at stresse den unødigt. Dette vil være til glæde og fordel for opdrætteren, hvalpekøberen og ikke mindre vigtigt hunden !

 

Hundens alder : 0-2 uger. Periodens navn : Fødselsomstilling

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Det vigtigste for hvalpene i denne periode er at die, sove og holde sig varme. Disse krav opfyldes ved at være sammen med tæven. Nærkontakt til søskende og mor er vigtig.

Centralnervesystemet er nærmest inaktivt, men hvalpene reagerer på kulde, varme og lugte. Hvalpene kan kravle og regulerer kropstemperaturen ved at søge varme hos søskende og tæven.

Tæven stimulerer hvalpene til urinering og afføring ved at slikke hvalpene bagi.

Øjnene åbnes efter 10-14 dage, men synet er dårligt de første uger.

  

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Tæven og hvalpene skal have tilsyn, men bør ikke forstyrres unødigt i dieperioden.

Hvalpene skal have lejlighed til at træne deres evner til at finde føde. Denne træning får hvalpene ved at arbejde sig frem til tævens mælkekirtler. Hvalpene skal ikke hjælpes frem (selv om det sker i en god mening), kampen for føden er en vigtig del af hvalpens udvikling.

Radio eller musik spillet på lavt niveau i baggrunden kan camouflere udefra kommende støj, som kan forstyrre tæven i hendes "arbejde".

Sørg for at tæven har adgang til frisk vand og mad. Ros hende for at komme med ud i haven på korte lufteture. Nyd, at der stadig er fred og ro :-)

 

Hundens alder : 2-3 uger. Periodens navn : Sanseudvikling (overgangsperioden)

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Hvalpene begynder at få tænder. Syn, hørelse og balanceevne (gå og stå) udvikles og trænes i denne periode.

Hvalpene begynder at urinere og få afføring ved egen hjælp.

Trods den stadig noget "sovende" tilstand er hvalpene modtagelige for informationer formidlet af tævens sindsstemning, både når det gælder kontakt, angst, aggressivitet og uro. Indlæring i egentlig forstand forkommer ikke.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Det er bemærket, at hvalpe, der udsættes for meget behersket stress på dette tidspunkt, bedre kan håndtere stress senere. Opdrætteren kan påføre hvalpene meget behersket stress ved dagligt at håndtere hvalpene enkeltvis i rolige bevægelser. Ved nænsomt at tage hvalpene op, føle på dem og holde dem i forskellige stillinger stimuleres hvalpene positivt. Lad også gerne musik eller radio spille i baggrunden.

Sørg for, at tæven kommer ud af hvalpekassen i korte perioder. Lav gerne let træning og samarbejdsøvelser i korte intervaller.

 

Hundens alder : 3-5 uger. Periodens navn : 1. del af socialiseringsfasen.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Hvalpene begynder at få tænder. Syn, hørelse og balanceevne (gå og stå) udvikles og trænes i denne periode.

Hvalpene begynder at urinere og få afføring ved egen hjælp.

Trods den stadig noget "sovende" tilstand er hvalpene modtagelige for informationer formidlet af tævens sindsstemning, både når det gælder kontakt, angst, aggressivitet og uro. Indlæring i egentlig forstand forkommer ikke.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Det er bemærket, at hvalpe, der udsættes for meget behersket stress på dette tidspunkt, bedre kan håndtere stress senere. Opdrætteren kan påføre hvalpene meget behersket stress ved dagligt at håndtere hvalpene enkeltvis i rolige bevægelser. Ved nænsomt at tage hvalpene op, føle på dem og holde dem i forskellige stillinger stimuleres hvalpene positivt. Lad også gerne musik eller radio spille i baggrunden.

Sørg for, at tæven kommer ud af hvalpekassen i korte perioder. Lav gerne let træning og samarbejdsøvelser i korte intervaller.

 

Hundens alder : 5-7 uger. Periodens navn : 2. del af socialiseringsfasen.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Hvalpene udvikler i denne periode indbyrdes selvhævdelse. De deltager i gruppeaktiviteter og begynder at finde deres plads i kuldet.

Deres indbyrdes lege bliver mere hårdhændede og igennem leg og anden social omgang udvikler hvalpene dominans- og underkastelseslege. Disse lege er vigtige, da de bl.a. lærer hvalpene at løse konflikter og undgå unødig aggressivitet.

Tæven udøver i stigende grad sin førerrolle, og legen med hvalpene har et mere opdragende sigte.

Tæven siger tydeligt fra, når hvalpene ikke må die hende. Formodentlig ikke for at vænne hvalpene af med at patte, men snarere da det er en anledning til at lære hvalpene respekt og forbud.

Ører og øjne fungerer nu, som de skal, og hvalpene bevæger sig nu mere koordineret. Hvalpens ansigtsudtryk og ørestilling begynder at ændres.

Interesse for dufte og ting, der bevæger sig, udvikles, og hvalpenes afhængighed af fast føde stiger.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Den nære menneskelige kontakt er fortsat vital for hvalpens udvikling. Hvalpene bør enkeltvis isoleres fra tæven og søskende, og alle hvalpene bør have mindst 5 minutters individuelt opmærksomhed hver dag, uanset hvor mange hvalpe, der er i kuldet.

Hvalpenes lege- og soveafdeling bør være klart afgrænset. Hvalpene skal kunne forlade soveområdet for at gøre sig rene. Hvis de ikke selv kan forlade soveområdet, eller pladsen er for trang, får de ingen mulighed for at træne renlighed, og det kan vanskeliggøre renlighedstræningen senere.

Hvalpenes mentale udvikling er nu også afhængig af miljøets mangfoldighed. I denne periode er hvalpene meget nysgerrige og bør have mange nye ting at udforske i legeområdet. Kun fantasien sætter grænsen, men ting som store bolde, kagedåser, læderlapper, tomme returflasker, bageriste, papkasser, hovedet af en kost, rebstykker og gnaveben kan nævnes. Ting, der skramler og bevæger sig ved berøring, er også gode. (Man skal naturligvis holde regelmæssigt opsyn med hvalpene, når man introducerer noget nyt).

Mod slutningen af perioden kan hvalpene med fordel træffe forskellige venlige fremmede hunde, således at de kan øve sig på fornuftige omgangsvaner. De voksnes tilrettevisninger kan virke lidt hårdhændede, men de er dog med til at bidrage hvalpene nye, vigtige erfaringer.

Man kan med fordel aktivere hvalpene ved at begynde at lade hvalpene søge efter lidt af deres mad (tørfoder) på græsplænen eller tæppet, det skal dog ikke overdrives.

 

Hundens alder : 7-12 uger. Periodens navn : 3. del af socialiseringsfasen.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende : 

Oplevelserne bliver til varige erindringsbilleder. De medfødte adfærdsformer er nu i kraftig udvikling og modtagelige for tilpasning.

I løbet af denne periode ville hvalpene i vild tilstand have fået en effektiv tilknytning til flokken. Af den grund er det også hensigtsmæssigt, at hvalpen skifter hjem i denne periode - den vil have nemt ved at knytte sig til sin fremtidige ejer (den nye flok).

De sociale regler indarbejdes. Hvis hvalpene stadig lever sammen i kuldet, er rangordnen ved at være etableret. Hvis hvalpen er kommet til sit nye hjem, er den ved at vurdere sin placering i den nye gruppe.

Hvalpene er åbne, nysgerrige og initiativrige. Hvalpene skal have lov til at gøre egen erfaringer uden at blive unødigt forstyrret og uden at få for megen hjælp.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

 

I denne periode danner hvalpene sig varige erindringsbilleder af oplevelser, de har. Det vil i praksis sige, at hvalpen husker den sindsstemning, den følte i en given situation - den blev eksempelvis glad, forskrækket, angst eller aggressiv.

Når hvalpen/hunden senere i livet oplever en lignende situation, vil hunden erindre stemningen , den følte ved den tidligere oplevelse, og handle ud fra det. Var det en behagelig oplevelse, vil den tage udgangspunkt i det og være rolig i den nye situation, og omvendt blev den bange eller har den ingen erfaring med situationen, vil den være utryg eller forbeholden.

Hvad enten hvalpen er solgt og bor hos den nye ejer, eller hunden ikke er solgt og stadig bor hos opdrætteren, skal den have denne vigtige socialisering og miljøtræning. Hvis man har flere hvalpe i denne alder, kan det være nødvendigt i en periode at hente hjælp udefra til at socialisere og miljøtræne hvalpene. Tiden, man investerer i hvalpene i denne periode, er meget vigtig og "afkastet" er meget værdifuldt.

Som hundens flokleder har vi stor indflydelse på, hvor, hvornår, med hvem og hvordan hunden skal færdes og omgås. Det er vort ansvar, at hvalpen især i denne periode får lejlighed til at hilse på flest mulige forskellige mennesker: småbørn, børn, unge, voksne og gamle. Folk med hat, skæg, mørk hud, i kørestol. Hunden skal også gerne hilse på andre dyrearter bl.a. katte, heste, får.

 

Miljøtræning omfatter bl.a. tilvænning til at køre i bil, færdes i trafikken, blandt mange mennesker, i haller og på torve, på glatte gulve, trapper og alle andre situationer, man kan forestille sig, hunden skal færdes i igennem livet.

Hvalpe, der ikke får disse oplevelser, vil med stor sandsynlighed have svært ved at falde til i nye omgivelser og være hæmmet af de manglende oplevelser resten af deres liv. Disse hunde kan godt se ud, som om de trives, og være frimodige i flokken hos opdrætteren, men når unghunden/hunden adskilles fra flokken (og dermed dens sikkerhedsnet) og bringes i nye, uvante omgivelser, vil den være meget utryg eller endda bange. Og simple dagligdags situationer som støvsugning, besøg af børnebørn eller en tur i byen vil være en ubehagelig oplevelse for hunden.

Hvis hvalpen stadig bor hos opdtrætteren, skal hvalpen desuden lære renlighed, at gå i snor og køre i bil, at kende sit navn og komme, når man kalder.

 

Kort sagt, så skal man sørge for, at usolgte hvalpe ligestilles med hvalpe, der er solgt i 8-10 ugers alderen.

 

Hundens alder : 3-4 måneder. Periodens navn : Halve kønsmodning.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Mellem den 13. og 16. uge indtræder den såkaldte halve kønsmodning. Produktionen af det mandlige kønshormon testosteron optrappes hos både hanner og tæver.

Forandringerne bevirker en større lyst til at dominere. Samtidig bliver hvalpen også lettere forskrækket. Hvis hvalpen bliver forskrækket, bliver den let aggressiv. Hvalpen forsøger i denne periode at finde sin plads i rangordenen. Er rangordenen ikke på plads, vil hvalpen udfordre de øvrige flokmedlemmer (eller familien).

Hvalpen er stadig afhængig af ejeren. Samtidig med at hvalpen finder sin plads i rangordenen, er den meget interesseret i at gøre ejeren tilpas. Hvalpen er også meget interesseret i omgivelserne, men holder sig relativt tæt på ejeren.

Hvalpen skifter i denne tid de første tænder, og tygger og gnaver en del for at lindre ømme gummer, men også for at undersøge omgivelserne.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Det er familien, der skal bestemme hvalpens plads i familien. Hvalpe med lav dominans må bibringes selvsikkerhed, og de, som selv vil bestemme, må lære at indordne sig.

Træning og indlæring bør foregå i meget korte sekvenser, da hvalpens koncentrationstid er relativt kort. Man bør benytte sig af, at hunden stadig er meget fokuseret på ejeren, og øve indkald samt øvelser, der styrker samarbejdet og bekræfter det positive lederskab.

Hvalpen har stadig brug for at vænne sig til mange forskellige miljøer og situationer. Den sociale træning bør fortsætte og udvikles, i takt med at hvalpen lærer at håndtere de nye situationer.

Hvalpe med for lidt initiativ- forsigtige og underdanige hvalpe - kan man styrke ved at lade dem vinde i legen. Lad hvalpen vinde et stykke legetøj og lad den beholde det. Ros den for at tage initiativ til at undersøge nye ting og ynk den aldrig. Vær tålmodig og pres den ikke.

Hvalpe med for meget initiativ- dominante og styrende hvalpe - kan hjælpes tilrette i flokken ved positive lederskabsøvelser. Vær ikke fysisk voldsom overfor hvalpen, det vil blot få den til at miste tilliden til ejeren.

Gør det istedet sjovt at samarbejde, undlad at konfrontere hvalpen og afled i stedet dens opmærksomhed. Sørg for at vinde lege med hunden. Kontakt og aktivitet skal ske på ejerens opfordring og ikke hver gang hunden forlanger det. Lav sjove og spændende samarbejdsøvelser.

 

Hundens alder : 4-7 måneder. Periodens navn : 1. rolige periode.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende : 

Denne periode er en relativt rolig og stabil periode for hvalpen. Den har nemmere ved at koncentrere sig og er meget modtagelig for træning. Hvalpen interesserer sig i højere grad for omgivelserne, og dens aktionsradius udvides.

Rangordenen bør ligge fast nu.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Dette er en rigtig god periode at påbegynde træning, og når hvalpen er færdigvaccineret kan den starte til DKK´s hvalpemotivation. Al indlæring bør være lystbetonet, da det er den mest behagelige måde at lære på for både hund og ejer. Hunden husker også bedre lystbetonet indlæring og er mere motiveret for selv at løse opgaver.

Sværhedsgraden af træningen kan langsomt øges. Introduktionen af frit følge, sporsøg, sit, dæk, hente/bringe m.v. kan med fordel ske i denne periode.

 

Hundens alder : 7-10 måneder. Periodens navn : Fysiske kønsmodning.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende : 

I denne periode indtræffer den fysiske kønsmodning. Hunden træner igen sin evne til at klatre op af rangstien. Dominansen får mere tyngde og kraft.

Tæven kommer i denne periode i løbetid og gennemgår i den forbindelse en del adfærdsforandringer. Tæven kan være meget følsom. Hunden er ukoncentreret og glemsom.

Hanhunden gennemgår også hormomforandringer og begynder at lette ben. Territorialbevidstheden bliver mere udtalt.

Hunden kan i denne periode fra tid til anden, være uvenlig og ødelægge ting i hjemmet.

Hunde, der ikke kender deres plads i rangordenen, kan volde problemer i denne periode

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Grundet unghundens fysiske kønsmodning og ustabilitet i denne periode kan almindelig træning være problematisk. Man bør ikke kaste sig ud i ny krævende indlæring eller stresse hunden unødigt. Derfor er det hensigstmæssigt at fortsætte med aktiviteter, der på en positiv måde styrker forholdet hunden og ejer imellem.

Man kan med fordel fortsætte hvalpemotivitaionen med DKK´s unghundeprogram, hvor motivitation fortætter. I dette træningsprogram lærer man nye sjove samarbejdsøvelser med hunden, balance - og kropskontrol-øvelser samt spor og søgeudvikling.

Det er ikke usædvanligt at unghunde i kønsmodningsfasen både kan finde på at bide i stykker og glemme at være renlige.

Hvis man allerede har skabt et godt grundlag for samarbejde og lederskab, vil tiden ikke forekomme så vanskelig, og ellers skal man blot glæde sig over, at denne periode ikke varer evigt.

 

Hundens alder : 10-17 måneder. Periodens navn : 2. rolige periode.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Hunden er atter inde i en rolig og stabil periode og handler nu mere rationelt.

Muskulaturen er endnu ikke helt færdigudviklet på de større racer.

Nogle tæver kommer i denne periode i deres anden løbetid.

 

Sådan bør du som opdrætter / ejer gøre :

Nu er hunden atter i en stabil periode og kan igen koncentrere sig i længere perioder. Dette er en god indlæringsperiode.

Når hunden er fyldt 10 måneder kan den blive mentalbeskrevet i Dansk Kennel Klub (såfremt der er udarbejdet en raceprofil for racen), og resultatet kan indgå i raceprofilen. På den måde kan man få større indsigt i hundens mentalitet. Vigtig viden, hvis man påtænker at anvende hunden i avl.

 

Hundens alder : 17-22 måneder. Periodens navn : Psykisk modning.

 

Perioden er kendetegnet ved følgende :

Mellem 17 og 22 måneder udvikles psykisk modenhed, og dominansen bliver mere udpræget.

Territoriebevidstheden udvikles.

 

 

 

 

 

 

BACK